Saturday, January 23, 2010

മൂന്ന് കമന്റുകള്‍

വായിച്ചു കൊള്ളാം
എന്റെ ചിന്തയില്‍ ഈ ജാതികാര്യങ്ങള്‍ വായിച്ചതുകൊണ്ടല്ല നിരീശ്വരവാദമെന്ന ചിന്ത ഉദിച്ചത് മതത്തിലെ കള്ളനായണം തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അതില്‍ നിന്ന് പിന്‍‌മാറിയത്. ശാസ്ത്രസത്യം 100% വും ആ‍ധികാരികമാവുന്നത് അത് തെളീയിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി സത്യങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രീയമായി തെളീപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇന്നു കാണുന്ന ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രസത്യങ്ങളുടെ തെളീയിക്കപ്പെട്ട ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം പറ്റുന്നത് കേവലം നിരീശ്വരവാദികളല്ല മനുഷ്യവര്‍ഗ്ഗമാണ് അതായത് ശാസ്ത്രം മനുഷ്യവര്‍ഗ്ഗത്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രയത്നിക്കുന്നതും കണ്ടെത്തുന്നതും എന്നാല്‍ മതം ഒരു വിഭാഗം ജനതയ്ക്കു വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കില്‍ വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയും, മതവും ശാസ്ത്രവുമൊരിക്കലും കമ്പയര്‍ ചെയ്യാനാവില്ല കാരണം അത് പാലും വെണ്ണയും വീണ്ടും കൂട്ടിയോജിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ പ്രയാസമായിരിക്കും , മതത്തില്‍ അതിലെ വിശ്വാസികളല്ലാതെ (അത് കേവലം വിശ്വാസങ്ങളല്ലാതെ) മറ്റാര്‍ക്കും ഒന്നും കണ്ടെത്താനാവില്ല, മതവിശ്വാസികള്‍ പല്ലതും പറയുന്നു പക്ഷെ അതിനൊന്നും ആധികാരികാ‍യി യാതൊരു തെളിവില്ല ഒരിക്കലും തെളീയീക്കാനുമാവില്ല, ഒരു നിഗമനത്തില്‍ നിന്നാണ് ശാസ്ത്രം ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിയ്ക്കുന്നത് അത് തെളീയിക്കപ്പെട്ടാലേ അതൊരു ശാശ്വത സത്യമാവൂ. ശാസ്ത്രീയ നിഗമനങ്ങള്‍ എല്ലാം പരിപൂര്‍ണ്ണമായും ശരിയാണന്ന് പറയാനാവില്ല അതലാം പരീക്ഷണങ്ങളില്ലൂടെ തെളീയീക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ്.എന്നാല്‍ മതം വിശ്വാസത്തിനപ്പുറത്തേയ്ക്ക് ഒരു ചുവട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല ഒരിക്കലും പോവാനുമാവില്ല വായിട്ടിളക്കാനല്ലാതെ .
യുക്തിവാദം എന്നാല്‍ എല്ലാവരിലുമുണ്ട് താങ്കളുടെ മതഗ്രന്ഥമായ ഖുറാനില്‍ പലവുറി ആവര്‍ത്തിച്ചാവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്നു .. ചിന്തിയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് എന്ന് , ചിന്തയില്‍ നിന്നുള്ള ആ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് യുക്തിവാദം .

June 28, 2008
------------------------------------------------------
പ്രിയ അഞ്ജാതാ..
നിങ്ങളും ഞങ്ങളും തമ്മുലുള്ള വിശ്വാസപരമായ വിത്യാസം നിങ്ങള്‍ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് മതമെന്നും എന്നാല്‍ മതങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ദൈവമെന്നും ഞങ്ങള്‍ പറയുന്നു.മതം എന്നത് തന്നെ തന്നെ കേവലം കെട്ടുകഥകളുടെ ഒരു സഞ്ചയമായതിനാല്‍ അതിലെ ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താന്‍ മത സൃഷ്ട്രാക്കളുടെ പുത്തകം വായിക്കണം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതിലെന്താ സംഗത്യമുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല.ഈശ്വരന്‍ എന്ന പദം തന്നെ മതസൃഷ്ടിയാണ് മതവിശ്വാസി അല്ലാത്ത ഏതൊരു വ്യക്തിയും സ്വാഭാവികമായും നിരീശ്വരവാദിയാവുന്നു എന്നാല്‍ പല മതവിശ്വാസമില്ലാത്തവരും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആകെമൊത്തമൊരു ശക്തിയില്‍ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു അതിനവര്‍ പ്രത്യേക രൂപമോ ഭാവമോ കല്പിക്കാറില്ല അവരതിനെ ഒരു ശക്തിയായാണ് കാണുക എന്നാലൊട്ടും ദൈവമായി കാണാനാവില്ല കാരണം ഈശ്വരന്‍ ദൈവം എന്ന സങ്കല്പം ഉദിയ്ക്കുന്നത് തെന്നെ മതത്തില്‍ നിന്നായതിനാല്‍.

“മത ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ അവതരിച്ച കാലഘട്ടതിലല്ല നാം ഇന്നു ജീവിക്കുനത് .അത് കൊണ്ടു അതില്‍ പറഞ്ഞ പോലെ നടക്കാന്‍ ഇന്നു സാധിച്ചില്ല എന്ന് വരും “ പ്രിയ അഞ്ജാത ഈ വാക്കുകള്‍ ഒരിക്കലും ഒരു ഇസ്ലാമത വിശ്വാസി സ്വീകരിക്കില്ല കാരണം ഖുരാന്‍ ലോകവസാനം വരെ യാതൊരു മാറ്റത്തിനും വിധേയമാവാന്‍ സാദ്ധ്യതയില്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണവര്‍ അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ക്കിത് രസിക്കില്ല.. താങ്കള്‍ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുവെച്ച സ്ഥിതിയ്ക്ക് “എന്നിരുന്നാലും മതങ്ങളിലെ നല്ല വശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ട്‌ ഒരു വിശ്വാസിയായി ജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനു പകരം മതത്തിലെ കള്ളാ നാണയങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു നിരീശ്വരവാദിയായി മാറി എന്ന അഭിപ്രായത്തിനോട് യോജിക്കുവാന്‍ കഴിയുന്നില്ല“ എന്തുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങള്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിയ്ക്കുന്നു പഠിപ്പിയ്ക്കുന്നു അതല്ലാം മാറ്റി നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം പഠിയ്ക്കുകയും പഠിപ്പിയ്ക്കുകയും പോരെ ? .
ഒരു കണക്കെടുത്ത് നോക്കുക ദിനവും വരുന്ന പത്രതാളുകളില്‍ നിന്ന് ... 100 ക്രിമിനലുകളില്‍ എത്ര ശതമാനം മത വിശ്വാസികളുണ്ടന്നും എത്ര ശതമാനം മതവിശ്വാസമില്ലാത്തവരുണ്ടന്നും. മതവിശ്വാസികളില്‍ എത്ര ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ടന്നും അതും എത്ര പായമായവരെന്നും. ഒരു വ്യക്തി നല്ല രീതിയില്‍ ജീവിയ്ക്കാന്‍ മതത്തിന്റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റോ വിശ്വാസമോ വേണമെന്നില്ല നല്ല ഉറച്ച മനസ്സും .എന്തും നേരിടാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടായാല്‍ മതി. ദയ,കാരുണ്യം, അനുകമ്പ. എന്നിവ മനുഷ്യര്‍ക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് അതിനൊരു മതത്തിന്റേറ്റ്യും ആവശ്യകതയില്ല എന്നാല്‍ മതം ഇതില്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഇസ്ലാമത വിശ്വാസി മരിച്ചാല്‍ അവിടെ മറ്റു മതസ്ഥര്‍ വന്നാല്‍ മയ്യത്തിനതിഷ്ടമാവില്ലാന്ന് വിശ്വസിയ്ക്കുന്ന കുടില ചിന്താഗതികാരാണ് മതസ്ഥര്‍ , അമ്പലത്തിലൊരു അന്യമതസ്ഥര്‍ കയറിയാല്‍ സൃഷ്ടിയുടെ സൃഷ്ടാവ് എന്നു മതവാദികള്‍ വിശ്വസിയ്ക്കുന്ന ദൈവം കോപിയ്ക്കുമെത്രെ ഇതിലും വലിയ വങ്കത്തരമെന്താണ്. ഇതാണോ താങ്കള്‍ വിളിച്ചു കൂവുന്ന മതത്തിലെ മനുഷ്യത്വം. ഇനി താങ്കള്‍ പറയുക ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതത്തിലെ നല്ല വശം ഒരു മതത്തിലും നല്ല വശമൊന്നുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലും കാലാകാലങ്ങളായി കൊണ്ടുനടയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യത്വപരമായ മൂല്യങ്ങളാണ് അതുയര്‍ത്തിപ്പിടിയ്കകനൊന്നും ഏതൊരു മതത്തിന്റേയും കുപ്പായത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല.

“"ഇന്നു കാണുന്ന ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രസത്യങ്ങളുടെ തെളീയിക്കപ്പെട്ട ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം പറ്റുന്നത് കേവലം നിരീശ്വരവാദികളല്ല മനുഷ്യവര്‍ഗ്ഗമാണ് “ ഈ പറഞ്ഞതിന് വ്യക്തത ഡോ::സൂരജ് ഒരു വെള്ളറക്കടന്റെ ബ്ലോഗില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് .

ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു വിശ്വാസി അവിശ്വാസിയാകുന്നത് അവന്റെ വിശ്വാസം തെറ്റന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുപക്ഷെ അവന്‍ മറ്റൊരു വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കില്‍ നിരീശ്വരവാദിയാവാം എല്ലാ നിരീശ്വരവാദികളും ശാസ്ത്രത്തെ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ച് ദൈവവിശ്വാസികളെ പോലെ ദിവ്യമായവയാ‍ണന്ന് കരുതുന്നവരല്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ശാസ്ത്രവാ‍ദികളും നിരീശ്വരവാദികളുമല്ല.

<"മതം ഒരു വിഭാഗം ജനതയ്ക്കു വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കില്‍ വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയും" .

ഏത് മതതെയാണ് ഇതു കൊണ്ടു ഉദേശിച്ചത് ?.ഞാന്‍ മനസിലാകിയിടത്തോളം ഖുര് ആന്‍ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല മറിച്ചു മുഴുവന്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി ആണ് . അത് വിശ്വസിക്കുനവരെ മുസ്ലീമുകള്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം> ഇസ്ലാമത സ്ഥപകനായ മുഹമദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ആ മത ഗ്രന്ഥത്തില്‍ 109 മത്തെ അധ്യായമായ അല്‍ കാഫിറൂണ്‍ ഇറക്കിയത് ...... 1: പറയുക അവിശ്വാസികളഏ.. 2: നിങ്ങള്‍ ആരാധിച്ചു വരുന്നവയെ ഞാന്‍ ആരാധിയ്ക്കുന്നില്ല. 3:ഞാന്‍ ആരാധിച്ചു വരുന്നവയെ നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നവരല്ല. 4:നിങ്ങള്‍ ആരാധിച്ചുവരുന്നവരെ ഞാന്‍ ആരാധിയ്ക്കാന്‍ പോകുന്നവനുമല്ല 5: ഞാന്‍ ആരാധിച്ചുവരുന്നവരെ നിങ്ങളും ആരാധിയ്ക്കാന്‍ പോകുന്നവരല്ല 6:നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം എനിക്ക് എന്റെ മതം . ..പ്രിയ അഞ്ജാതന്‍ ഇതിന് മറുപടി തരണം .. ലോകത്തെ എല്ലാവര്‍ക്ക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാമതമെങ്കില്‍ പിന്നെ നിങ്ങടെ ദൈവത്തിന് കിറുക്കുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊരു ആയത്തിറയ്ക്കാന്‍ .


എന്റെ ചിന്ത എന്നെ നയിച്ചത് നന്മയിലേക്കാണ് എല്ലാവരേയും ഒരേ കണ്ണുകൊണ്ട് ഏകതാരൂപമായി സ്നേഹവര്‍ത്തിത്വമായി തുല്യതയോടെ കാണാന്‍ അതിന് വിഘാതമാണ് ഏതൊരു മതവും

June 28, 2008
--------------------------------------------------------------
കുഞ്ഞാ ....
നീ ഏതു ലോകത്താ
ഗുരുവായൂര്‍ അമ്പലത്തില്‍ ഉദയപൂജയ്ക്കെന്താ റൈറ്റ് എന്നറിയോ .. പുഷപാഞലിക്കെന്താ റൈറ്റ് എന്നറിയോ ? അതൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചുവാ അപ്പോളറിയാം വെളിച്ചം തരുന്ന ബള്‍ബിനേക്കാള്‍ ഫയങ്കര വിലയാ ഈ വാണിജ്യവത്കരിച്ച ഭക്തിയ്ക്കെന്ന്
സലാഹുദ്ദീന്‍ സാഹിബേ..
വാദത്തിനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല്‍ ഞാന്‍ പറയുന്നതും നിങ്ങള്‍ പറയുന്നതും വിഢിത്തരത്തിലേ അവസാനിക്കൂ.. നമ്മുക്കറിയാത്തതാണ് അറിഞ്ഞതിനേക്കാള്‍ അധികമെന്ന് അറിയാലോ പല സത്യങ്ങളും നമ്മില്‍ നിന്നകലെയാണ് 100 വര്‍ഷം മുന്‍പ് അഞ്ജാതമായത് ഇന്ന് നമ്മുക്കറിയാം അങ്ങനെ കാലം പല സത്യങ്ങളും വെളിച്ചം കാണും .. 2000 വര്‍ഷം മുന്‍പുള്ള ധാരണകളില്‍ മതതത്ത്വങ്ങള്‍ക്കായിരുന്നു വിശ്വാസങ്ങളില്‍ പ്രസക്തി എന്നാല്‍ ഇന്നതല്ല മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്നു മതം പറഞ്ഞതൊക്കെ തെറ്റാ‍ണന്നും തെളീയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു .. ശാസ്ത്രത്തിനും ചില തെറ്റുകള്‍ സംഭവിയ്ക്കാം അതും 100 % ശരിയാണെന്ന് വാദിയ്ക്കുന്നവരല്ല ശാസ്ത്രകാരന്മാരും... ഞാനും നിങ്ങളും ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിയ്ക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ആ ചോദ്യങ്ങള്‍ സ്വയം ചോദിയ്ക്കുക ഉത്തരം സ്വയം കണ്ടെത്താനും ശ്രമിയ്ക്കുക. ഇവിടെ എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും നിരിശ്വരവാദികളാവാന്‍ ആരും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി എന്താണോ പറയുന്നത് അതുപോലെ ജീവിയ്ക്കൂ പക്ഷെ നിങ്ങളാതാണ് ശരി എന്നു ശഠിയ്ക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഭവിയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങള്‍ ഉണരുന്നത് .

June 28, 2008

Tuesday, September 22, 2009

പുനര്‍ വായന

(ഈ ലിഖിതം ഒരു ഗ്രൂപ്പ്‌ മെയില്‍ സുഹൃത്തുമായുള്ള ചെറിയ സംവാദത്തിണ്റ്റെ മറുപടിയാണ്‌, അദ്ദേഹം ഏഷ്യനെറ്റില്‍ വന്ന സിമിയെ സംബന്ധിച്ചൊരു വാര്‍ത്ത തെറ്റാണ്‌ എന്ന്‌ സമര്‍ത്ഥിച്ചപ്പോള്‍ അതിനെ ആശ്‌പദമാക്കിയുള്ള ഒരു ചെറിയ സംവാദം...... )


പ്രിയ ചങ്ങാതി ...... ഞാനൊരു വാദപ്രതിവാദത്തിനില്ല, താങ്കള്‍ ഉന്നയിച്ച (ബി.ജെ.പി യെ കുറിച്ച്‌)ആരോപണം വളരെ ശരി തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ജനങ്ങള്‍ക്കുമറിയാം അവരുടേത്‌ തികച്ചും കപട ദേശീയതയാണന്ന്‌, അത്‌ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്‌ അവരുടെ പൊള്ളയായ വാദമുഖങ്ങളെ തെഹല്‍ക്ക കൊണ്ടുവന്നത്‌ പോലെ കൊണ്ടുവരികയാണ്‌ വേണ്ടത്‌ അല്ലാതെ, അവരുടെ വാദങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തികളല്ല ചെയ്യേണ്ടത്‌, നിങ്ങളുടെ ഇസ്ളാം തന്നെ നിഷ്ക്കര്‍ശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.. വിശ്വാസം ഏക ദൈവമായ അല്ലാഹുവിലും കൂറ്‌ സ്വന്തം മണ്ണിനോടും ആയിരിക്കണമെന്ന്‌, വിശ്വാസത്തിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരിക്കുന്നവന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിണ്റ്റെ അവകാശികളാണന്നും, ശത്രുരാജ്യം ഒരേ വിശ്വാസ സംഹിതയില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരുന്നാല്‍ പോലും, ഇത്രയും വ്യക്തമായി സ്വന്തം രാജ്യത്തോട്‌ കൂറ്‌ പുലര്‍ത്താന്‍ ഇസ്ളാം നിഷ്‌കര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ അതിനെതിരെ ( സ്വന്തം രാജ്യത്തിണ്റ്റെ നയങ്ങളോടും, ഭരണഘടനയോടും കൂറ്‌ പുലര്‍ത്തുനവന്‍ ആണ്‌ രാജ്യസ്നേഹി) വാക്കുകള്‍ക്കൊണ്ടും പ്രവര്‍ത്തികള്‍ കൊണ്ടും പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുമ്പോള്‍ സ്വന്തം വിശ്വാസത്തോട്‌ വ്യഭികരിക്കുന്നതിന്‌ തുല്യമല്ലേ.

ഇസ്ളാം എവിടേയും വാളുകൊണ്ട്‌ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ വാളെടുക്കാനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്‌, വിശ്വാസ സംരക്ഷണം എന്നാല്‍ സ്വയം പ്രതിരോധം എന്നാണ്‌ (വ്യക്തിയിലൂടെയാണല്ലോ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക, വ്യക്തികള്‍ നിലനില്‍ക്കുമ്പോഴാണല്ലൊ വിശ്വാസവും നിലനില്‍ക്കുകയൊള്ളൂ) , സ്വയം പ്രതിരോധത്തിലൂടെ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ദീനിനെ(മതത്തെ)വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഇവിടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ വാളെടുക്കാം എന്ന്‌ സമൂഹത്തെ തെറ്റിധരിപ്പിച്ചു, എല്ലാ മതങ്ങളും വിശ്വാസ സംഹിതകളും ഇന്ത്യന്‍ നിയമ വ്യവസ്ഥകള്‍ പോലും സ്വയം പ്രതിരോധത്തിന്‌ നിയമ സാധുത നല്‍കുന്നുണ്ട്‌, ഇസ്ളാം തെറ്റിധരിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ആ തെറ്റായ ധാരണകളെ മാറ്റി മറിക്കാന്‍ പരസ്പരം പോരാടുന്ന മുസ്ളിങ്ങള്‍ തയ്യാറാവാതിരുന്നതാണ്‌ ഇന്ന്‌ മുസ്ളിങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസ്സിക വേദനകളും , ആരോപിതരാല്‍ തലക്കുനിക്കപ്പെട്ടവരുമായി തീര്‍ന്നവരുമായി തീര്‍ന്നത്‌, കേരളത്തിലെ ഒരു കോടി മുസ്ളിങ്ങളില്‍ തൊണ്ണുറ്റി ഒന്‍പത്‌ ശതമാനം പേരും സ്വന്തം മാതൃരാജ്യത്തോട്‌ കൂറുള്ളവരാണ്‌ എന്നിട്ടും അവര്‍ പഴികേള്‍ക്കപ്പെടുന്നു എന്താണ്‌ അതിന്‌ കാരണം.. ഈ ശതമാനകണക്ക്‌ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കണക്കായി നോക്കിയാല്‍ അറുപത്‌ ശതമാനം പേര്‍ മാത്രമേ മാതൃരാജ്യത്തോട്‌ കൂറ്‌ പുലര്‍ത്തുന്നവര്‍ ഒള്ളൂ ഇതിന്‌ സാംസ്ക്കരികവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും മറ്റു പലകാരണങ്ങള്‍ ഉണ്ട്‌ , ലളിതമായ ചില കാരണങ്ങള്‍ ഞാന്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം, വിഭജനമാണ്‌ പ്രധാന കാരണം, വിഭജനാനന്തരമുണ്ടായ ഹിന്ദു ജനതയുടെ മനസ്സിലെ മുറിവുണക്കാനും , ഇന്ത്യയിലെ ശേഷിക്കുന്ന മുസ്ളിങ്ങള്‍ സ്വന്തം മണ്ണിനോടുള്ള സ്നേഹവും കൂറും ഏറെ പുലര്‍ത്തുന്നവരാണന്ന്‌ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താനും രാഷ്ട്രതലപ്പത്തിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ കഴിയാതെ പോയതും സ്വതാല്‍പര്യത്തിന്‌ വേണ്ടി ഹിന്ദുക്കളിലേയും മുസ്ളിങ്ങളിലേയും ഇടയിലെ വൈര്യത്തെ മൂര്‍ച്ചകൂട്ടി തമ്മിലടിപ്പിച്ചു, അവരുടെ ശത്രുത നാള്‍ക്കുനാള്‍ ഏറിവന്നു, ഹിന്ദു മുസ്ളിം വര്‍ഗീയ വിരോധങ്ങള്‍ ഇന്നത്തെ പുതിയ ട്രണ്റ്റായ തീവ്രവാദികള്‍, ഭീകരവാദികള്‍ എന്ന നിലയില്‍ എത്തി നില്‍ക്കുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട്‌ ഇന്ത്യന്‍ മുസ്ളിങ്ങള്‍ ഈ ആരോപണത്തിന്‌ വിധേയമായി, അതിന്‌ മറ്റാരുമല്ല കാരണം മുസ്ളിങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്‌ , ബിന്‍ലാദന്‍ സവാഹരി മുല്ല ഉമ്മര്‍ തുടങ്ങിയ ഇസ്ളാമിനെ ലോക ജനതക്ക്‌ മുന്‍പില്‍ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചവരെ , അവരുടെ ഫോട്ടോകള്‍ ഉയര്‍ത്തി പിടിച്ച്‌ ജാഥ നയിച്ചവര്‍ (ഇന്ത്യന്‍ മുസ്ളിങ്ങള്‍ ഉല്‍പ്പെടെ) ഭീകരവാദികളായി സംശയിക്കപ്പെട്ടു, അമേരിക്കയെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, ഇറാഖ്‌ അധിനിവേശത്തിന്‌ കളമൊരുക്കി കൊടുത്തവര്‍ ആരാ? ഈ ബിന്‍ലാദനും കൂട്ടരുമല്ലേ? ഏതൊരു ആധിനിവേശമോ അല്ലാത്തതുമായ ഒരു ഓപറേഷന്‌ ഒരു നിഴള്‍ നേതാവിണ്റ്റെ ആവശ്യമാണ്‌ അത്‌ മാദ്ധ്യമത്തിണ്റ്റേയും ആവശ്യക്കാരുടേയും സൃഷ്ടിയാണ്‌ ... ശ്രീലങ്കയില്‍ ഒരു പ്രഭാകരന്‍, പഞ്ചാബില്‍ ഒരു ഭ്രിദന്‍വാല, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ ഒരു മുല്ലാഉമ്മറും ബിന്‍ലാദനും, സദ്ദാമിനെ പിടിക്കുന്നത്‌ വരെ സദ്ദാമും പിന്നെ സര്‍ഘാവി, പലസ്ഥീനില്‍ ഹമസ്‌ നേതാക്കള്‍, ഒരു പക്ഷെ അമേരിക്കയുടെ തന്നെ സംരക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്ന ബിന്‍ലാദന്‍ , അറിയാതറിയാതെ ഇന്ത്യന്‍ മുസ്ളിങ്ങളും ഭീകരവാദികളായി.
താങ്കള്‍ ആരോപിച ഏഷ്യനെറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത , എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വസമാണ്‌ അത്‌ സത്യമാണന്ന്‌.. അതില്‍ ഒരു താടി വെച്ച ഒരു സിമി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ പറയുന്നുണ്ട്‌.. കാഷ്‌മീരിണ്റ്റെ കാര്യം പറയേണ്ടത കാഷ്‌മീരികളാണന്ന്‌, ഇന്ത്യയോ പാകിസ്ഥാനോ അല്ല എന്ന്‌ , ഈ വാക്ക്‌ മതി അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണ കുടാതെ തുറങ്കിലുടുവാന്‍ കാരണം കാഷ്‌മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ അഭിവാജ്യഘടകമാണ്‌ അതുകൊണ്ട്‌ തന്നെ കാഷ്‌മീരിണ്റ്റെ കാര്യങ്ങള്‍ പറയേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതും ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്‌ അല്ലാതെ പാകിസ്ഥാനോ കാഷ്മീരികളോ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം പറയുന്നത്‌ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ സ്വതന്ത്രദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രത്തിന്‌ വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന തമിഴ്‌നാട്‌, ആസ്സാം, നാഗാലാണ്റ്റ്‌, ആന്ധ്രയിലെ നക്സലുകള്‍ എന്നിവരെല്ലാം അവരവരുടെ പ്രാദേശിക വാക്കുകള്‍ മൂര്‍ച്ചകൂട്ടുന്നതിന്‌ അനുകൂലിക്കുനതിന്‌ തുല്യമാണ്‌ , പിന്നെ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ഭാരത രാഷ്ട്രത്തിന്‌ എന്ത്‌ പ്രസക്തി. സിമിയുടെ പ്രഖ്യപിത മുദ്രാവാക്യമായ " ഇന്ത്യയുടെ മോചനം ഇസ്ളാമിലൂടെ എന്നതും, ജമാ:അത്ത്‌ ഇസ്ളാമിയുടെ പ്രഖ്യാപിത മുദ്രാവാക്യമായ ഹുക്കൂമത്ത്‌ ഇല്ലാഹി എന്നതും, ഇസ്ളാമിണ്റ്റെ അവസാനം ഇന്ത്യയിലൂടെ എന്ന മുദ്രാവായത്തിന്‌ ബജ്ര്‍ഗ്ദളിനും ശിവസേനക്കും അവസരം നല്‍കി, ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ ഒക്കെ തന്നെയാണ്‌ ഇന്ന്‌ ഇന്ത്യന്‍ മുസ്ളിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഇന്ന്‌ വലിയ വിനയായിരിക്കുനത്‌ , ഇനിയെങ്കിലും യാഥാര്‍ത്ഥ്യ ബോധം ഉള്‍കൊണ്ട്‌ ശരിയുടെ പാതയിലേക്ക്‌ സഞ്ചരിക്കുക, ഇസ്ളാം എന്താണന്നും , ഇസ്ളാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന യഥാര്‍ത്ഥ ഇസ്ളാമിക സമാധാനം സ്വന്തം വ്യക്ത്തിത്ത്വന്‌ ഉണര്‍വേകി സമൂഹത്തിന്‌ മാതൃകായാക്ക്കുക, നമ്മുക്ക്‌ ആവശ്യമില്ലാത്തതും സമൂഹത്തിന്‌ ദോഷം ചെയ്യുന്നതുമായ മെയിലുകള്‍ ഫോര്‍വേഡ്‌ ചെയ്യാതെ ഡിലീറ്റ്‌ ചെയ്യുക .
ഞാനൊരു സി.പി.ഐ, എന്ന പാര്‍ട്ടിയോട്‌ അനുഭാവം പുലര്‍ത്തുന്നവന്‍ എങ്കില്‍ പോലും പാര്‍ട്ടിയുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളോടും എനിക്ക്‌ പരിപൂര്‍ണ്ണമായ യോജിപ്പില്ല പ്രത്യേകിച്ച്‌ ഇടത്‌ പക്ഷത്തിണ്റ്റെ നയങ്ങളോട്‌ , ചില സന്നര്‍ഭങ്ങളില്‍ ആശയാധിഷ്ടിതമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാര്‍ട്ടികള്‍ പോലും വര്‍ഗ്ഗീയമായ കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ക്ക്‌ അനുസ്രുതമയി സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട്‌, ചില വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായ വിരോധാഭാസങ്ങള്‍, സദ്ദാം അനുകൂലകരമായ വര്‍ഗ്ഗീയ കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ ഒരിക്കല്‍ ജില്ലാ കൌണ്‍സില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട്‌ ബാങ്ക്‌ ആക്കി, ആരാണീ സദ്ദാം ? സദ്ദാം പൊതുപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഇറങ്ങുന്നത്‌ തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ക്കാരനെ പരസ്യമായി വെടിവെച്ച്‌ കൊന്നിട്ടാണ്‌, അഫ്ഗാനിലെ അധിനിവേശത്തേയും , ഇറാഖിലെ അധിനിവേശത്തേയും , സഹിഷ്ണതാ മനോഭാവം പുലര്‍ത്താത്ത ഇറാനെ അനുകൂലിക്കുന്നതും ഇടത്‌പക്ഷത്തിന്‌ അമേരിക്കയോടുള്ള വിദ്വേഷം ഒന്ന്‌ കൊണ്ട്‌ മാത്രമാണ്‌ അതുവഴി തക്കത്തില്‍ മുസ്ളിം വോട്ടിന്‍ ചട്ടില്‍ കയ്യിട്ട്‌ വാരുകയും ചെയ്യുന്നു , ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇറാന്‍ പ്രശ്ശ്നം വോട്ട്‌ ബാങ്കാക്കി മാറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകള്‍.
എനിക്ക്‌ നിങ്ങളോട്‌ ഒന്നുമാത്രമാണ്‌ പറയാനുള്ളത്‌ നമ്മുക്ക്‌ സ്വീകാര്യമായത്‌ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക , അസ്വീകാര്യവും യുക്തിക്കും ബുദ്ധിക്കും നിരക്കാത്തതുമായ എന്തും എതിര്‍ക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്‌ അവിടെ ഇസങ്ങള്‍ക്കൊ താത്ത്വീക ചിന്തകള്‍ക്കോ ഒട്ടും സ്ഥാനം കല്‍പ്പിക്കരുത്‌ നമ്മെ പോലെ മാത്രം ചിന്തിക്കാനും പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും കഴിവുള്ളവര്‍ സൃഷ്ടിച്ച വാക്കുകള്‍ക്കും വാചകങ്ങള്‍ക്കുമനുസൃതമായി സഞ്ചരിക്കുന്നവന്‍ സ്വന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തവന്‍ എന്നാണ്‌ എണ്റ്റെ വീക്ഷണം , എണ്റ്റെ വീക്ഷണം മാത്രമാണ്‌ ശരിയെന്ന നിലപ്പാട്‌ എനിക്കൊരിക്കലും ഇല്ല , ഓരോ വ്യക്തികള്‍ക്കും സ്വന്തവും സ്വന്ത്രതവുമായ വീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കണം അവര്‍ ചിന്തിക്കേണ്ടതും പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതും.
ലാല്‍ സലാം
--Posted by കമണ്റ്റുകള്‍ to കമണ്റ്റുകളുടെ ജാലകം at 9/19/2006 07:55:00 PM